ЖОР №1 САЛМОНТОЙ ХУУРГА

Амт нь маш  гоё амин дэм өндөртэй болохоор хүүхдүүд ханьдаа тогтмол хийж өгөхийг хичээдэг. Амт нь маш  гоё амин дэм өндөртэй болохоор хүүхдүүд ханьдаа тогтмол хийж өгөхийг хичээдэг. Амт нь маш  гоё амин дэм өндөртэй болохоор хүүхдүүд ханьдаа тогтмол хийж өгөхийг хичээдэг.Амт нь маш  гоё амин дэм өндөртэй болохоор хүүхдүүд ханьдаа тогтмол хийж өгөхийг хичээдэг