Дээд зэргийн
шингэн
шар айраг

Дэлхийд high premium class буюу дээдийн дээд зэрэглэлд ордог.

Дэлхийн зах зээлд Нидерландын гар айраг Heineken тай өрсөлддөг.

Монголд 2018 оны 7 сард орж ирсэн.

1847 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн Дани Улсын шар айраг юм

Дэлхийн нийтийн 46% -нь Carlsberg –ийг худалдан авах дуртай.

Сегмэнт: 18-24 нас

Leave a Reply

Your email address will not be published.