Нээлттэй ажлын байранд урьж байна

Хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Анкет бөглөx
Анкет шалгарсан ажил горилогчыг эхний шатны ярилцлага хийх
Ярилцлаганд тэнцсэн ажил горилогчийг Албаны дарга ярилцлага хийх

Нээлттэй ажлын байранд урьж байна.

Бид бүтээлч, хичээнгүй буюу Ажилчдын хувь үр ашигтай, бүтээмжтэй, чөлөөтэй байдал, шинээр сэтгэх, хариуцлагатай, нягт нямбай байдалыг эрхэмлэнэ.